Історія розвитку стандарту ISO/IEC 42001:2023

Стандарт ISO/IEC 42001:2023 відкриває нову еру у світі управління штучним інтелектом, визначаючи вимоги до систем, процесів та технологій, що базуються на ШІ.

Цей стандарт став важливим кроком на шляху до створення більш безпечного та відповідального цифрового майбутнього.

Стандарт ISO 42001:2023 був розроблений з метою встановлення чітких і конкретних правил управління системами штучного інтелекту, що включають етичні аспекти, прозорість роботи та захист даних. Розвиток цього стандарту почався кілька років тому, коли міжнародні експерти зрозуміли необхідність уніфікованих норм у цій швидко розвиваючій сфері.

Початкові кроки

Робота над стандартом ISO 42001 почалася у 2018 році, коли група експертів з різних країн зібралася для обговорення потенційних ризиків і переваг технологій ШІ. Вони визначили основні принципи, які повинні лягти в основу майбутнього стандарту, зокрема, безпека, етика та прозорість.

Розробка і прийняття

Протягом наступних кількох років було проведено численні консультації та семінари зі стейкхолдерами, що допомогли сформувати кінцевий вигляд стандарту. У 2021 році був опублікований проект стандарту, і після обговорення та внесення поправок, у 2023 році ISO 42001 офіційно вступив в силу.

Значення стандарту

Стандарт ISO 42001:2023 відіграє ключову роль у стандартизації методів роботи з штучним інтелектом. Він не тільки покращує безпеку продуктів та послуг, базованих на ШІ, але й забезпечує високий рівень довіри та відповідальності компаній перед своїми клієнтами.

Вплив на бізнес та індустрію

Завдяки стандарту ISO 42001 компанії зможуть краще розуміти та інтегрувати ШІ у свої бізнес-процеси. Це не тільки сприяє підвищенню ефективності, але й дозволяє компаніям мінімізувати ризики та забезпечити відповідальне використання ШІ технологій.

Стандарт ISO/IEC 42001:2023 ґрунтується на ряді принципів, таких як:

  • Етичність: ШІ повинен використовуватися етично та відповідально, не завдаючи шкоди людям та суспільству.
  • Відповідальність: Організації, які використовують ШІ, повинні нести відповідальність за його розробку, впровадження та експлуатацію.
  • Прозорість: Система розробки та використання ШІ повинна бути прозорою та зрозумілою для всіх зацікавлених сторін.
  • Безпека: ШІ повинен бути безпечним та надійним, щоб не завдавати шкоди людям, майну та навколишньому середовищу.
  • Захист даних: Персональні дані, які використовуються для навчання та експлуатації ШІ, повинні бути захищені відповідно до чинного законодавства.

Напрямки подальшого розвитку

Розвиток ISO 42001 не зупиняється, і вже зараз ідуть роботи над оновленнями та доповненнями до стандарту, які будуть спрямовані на підвищення глобальних стандартів управління ШІ. Це важливо для адаптації до змінних умов використання технологій і забезпечення сталого розвитку в цій області.

Впровадження стандарту ISO/IEC 42001:2023 може принести ряд переваг організаціям, які використовують ШІ:

  • Підвищення довіри до ШІ: Отримання сертифікату ISO/IEC 42001 демонструє, що організація використовує ШІ етично та відповідально, що може підвищити довіру до неї з боку клієнтів, партнерів та інвесторів.
  • Зниження ризиків: Впровадження СМШІ відповідно до ISO/IEC 42001 допомагає організаціям ідентифікувати та мінімізувати ризики, пов’язані з використанням ШІ, такі як ризики для безпеки, етики та репутації.
  • Підвищення ефективності: СМШІ може допомогти організаціям оптимізувати процеси розробки та використання ШІ, що може призвести до підвищення ефективності та продуктивності.
  • Відповідність законодавству: У багатьох країнах світу, в тому числі й в Україні, існують законодавчі акти, які регулюють використання ШІ. Впровадження СМШІ відповідно до ISO/IEC 42001 може допомогти організаціям виконати ці вимоги.

Укладаючи, стандарт ISO 42001:2023 є важливим кроком до створення безпечнішого та відповідальнішого середовища для використання штучного інтелекту. Якщо ваша компанія прагне досягти високого рівня професіоналізму в управлінні ШІ, рекомендуємо ознайомитися з можливостями ISO 42001 certificate, який видає «Систем Менеджмент». Звертайтеся до нас, і ми допоможемо вашій компанії стати частиною нової ери управління технологіями штучного інтелекту.

Поделиться: